​​​

​​

Varsity Basketball

Varsity Basketball Schedule

​1/24/18  JV Basketball @ Skowhegan                Boys 5:00pm

1/25/18  Valley vs. Temple          Girls 5:00pm   Boys 6:30pm

1/29/18  Valley @ PCHS              Girls 5:30pm  Boys 7:00pm

1/31/18 Valley @ EMCC vs. Highview        Girls 5:45pm  Boys 7:15pm

2/3/18 Valley vs. Seacoast @ CMCC   Girls 10:00am   Boys 11:30am

2/5/18  Valley @ Buckfield       Girls 5:00pm   Boys 6:30pm

2/7/18 JV Basketball vs. Skowhegan                Boys 5:00pm

2/8/18 Valley vs. Greenville        JV Boys 4:00pm  Girls 5:30pm   Boys 7:00pm